preloader

GDPR

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste Eli Laakin tietosuojakäytännöt

1. Rekisterinpitäjä

Laaki imago | Sammonkatu 8–10 lt. 13 | 33500 Tampere

 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Henrik Lindström | henrik@laaki.fi | 040 3515 553

3. Rekisterin nimi

Laakin asiakas- ja yhteistyöverkosto sekä kameravalvonta toimitilassa.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään toimeksiantoihin ja yhteistyöhön liittyvään yhteydenpitoon, laskutukseen, tiedottamiseen. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Laaki imagolle. Kameratallenteita käytetään turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Tallessa pidetään asiakkaan itsensä toimittamat tai hänen kanssaan käydyn yhteydenpidon myötä saadut tiedot, käsittäen yleisesti nimen lisäksi sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, laskutustiedot sekä mahdolliset osoitetiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Videotallenteita käytetään ainoastaan mahdollisten rikostapausten yhteydessä, asianosaisten ja viranomaisten kesken.

7. Tietojen luovutus

Laaki imago voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytännössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus on yksinomaan rekisterinpitäjällä. Valvontakameran tallenteet ovat salasanalla suojattuna.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, hän voi olla suoraan yhteydessä rekisterinpitäjään. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää suoraan rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella.

×
Sulje.